MENU
×
PROFESSIONAL
DOCTORATE
Hogeschool van Amsterdam

Hogeschool van Amsterdam

PD-Trajecten

Gezondheid & Welzijn
Op weg naar een betere verbinding
Gezondheid & Welzijn
Op een innovatieve en duurzame manier bijdragen in de wijk aan participatie, welzijn en eigen regie op positieve gezondheid van thuiswonende senioren
Kunst + Creatief
De kunst van de gemedieerde dialoog – De rol van eigenaarschap, technologie en participatie in het faciliteren van dialoog in lokale gemeenschappen
Techniek & Digitalisering
Kennisgedreven beslissen van plaats delict tot rechtszaal

Ben jij klaar
voor een avontuur?

Kijk dan voor een PD in één van onze domeinen.

PD-Kandidaten

Gezondheid & Welzijn
Chico Taguba
Gezondheid & Welzijn
Soemitro Poerbodipoero
Kunst + Creatief
Nadja van der Weide
Techniek & Digitalisering
Perle Russel