MENU
×
PROFESSIONAL
DOCTORATE

Chico Taguba

Op weg naar een betere verbinding: Hoe vinden jonge statushouders met psychische en verslavingsproblematiek de weg naar de hulpverlening?​

Gezondheid & Welzijn

Professionele achtergrond (werk, studie)

Chico Taguba studeerde van 2006-2010 HBO Verpleegkunde aan de Hogeschool Utrecht. Sinds 2010 werkt hij als verpleegkundige voor Wier, onderdeel van Fivoor. Wier is een derdelijns instelling voor personen met een licht verstandelijke beperking en een gedrags- en psychiatrische problematiek. Van 2014 tot 2018 volgde Taguba de master-opleiding Verplegingswetenschap (Klinische Gezondheidswetenschappen) bij de Universiteit Utrecht. Sinds februari 2019 werkt Taguba als docent/onderzoeker op de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Daarnaast werkt hij nog een dag bij Wier.

Onderwerp

Het onderwerp van de PD van Taguba is de mentale gezondheid en verslavingspreventie bij jonge statushouders. De groep jonge statushouders in Amsterdam is rond de 18-29 jaar oud en omvat naar schatting een groep van 2600 jongeren. Taguba: “Deze groep is gezien de ervaringen voor, tijdens en na de vlucht kwetsbaar voor mentale problemen en verslavingsproblematiek. Met goede preventie is de hoop dat ze niet tot zwaardere vormen van zorg komen en voortvarend een nieuw bestaan kunnen opbouwen in Nederland.”

Persoonlijke motivatie

Taguba geeft drie redenen waarom hij voor dit onderwerp heeft gekozen: “Ten eerste heb ik als kind van ouders die naar Nederland zijn gevlucht persoonlijke ervaringen met het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland. Verder heb ik interesse in mentale problematiek en verslaving vanuit mijn huidige werkrichting als verpleegkundige in de geestelijke gezondheidszorg. Tot slot geloof ik dat er een hogere kwaliteit van leven wordt behaald als er vroegtijdig kan worden geïntervenieerd om erger te voorkomen.”

Probleem oplossen

Taguba ziet een duidelijk probleem bij de mentale gezondheidsbevordering en verslavingspreventie bij jonge statushouders: er is een breed pallet van actoren die deze jongeren bedienen. “Dit zijn actoren in de nulde en eerstelijn. De samenwerking binnen en tussen die die lijnen verloopt in verschillende mate echter niet soepel. Met deze PD beogen we de verbinding te verbeteren tussen iedereen die die jonge statushouders bedienen en uiteraard met de jonge statushouders zelf.”

Aanpak

Taguba gaat bij zijn onderzoek de stappen van Human-Centered Design toepassen. Hij licht toe: “Dit is een methodiek die zich goed leent voor het ontwikkelen van een dienst, product of proces. De kracht ervan is dat er samen met alle actoren, inclusief de jonge statushouders, wordt gewerkt aan een probleemdefinitie en aan concrete oplossingen.”

Waarom PD-traject

Taguba heeft een aantal redenen waarom hij het PD-traject mooi vindt: “Ten eerste geeft het ons de mogelijkheid om verder onderzoek te doen op dit onderwerp. We zijn op dit onderwerp in 2021 begonnen met een onderzoek hoe jonge statushouders met bestaande cultuursensitief voorlichtingsmateriaal beter kunnen bereiken. Ten tweede vind ik de praktische inslag mooi: er wordt gewerkt met een vraag vanuit de praktijk. Tot slot vind ik het mooie aan een PD dat het ook een opleidingstraject is: ik word er een betere praktijkgerichte onderzoeker van.”

Bereikt over vijf jaar

Taguba is duidelijk over wat hij over vijf jaar bereikt wil hebben: “Ik hoop dat dan iedereen die jonge statushouders bedient en de jonge statushouders zelf, elkaar heeft gevonden, zodat er gebruik wordt gemaakt van dat waar eenieder goed in is, ten behoeve van een soepele en succesvolle integratie van jonge statushouders in Amsterdam.”

Nog leren

Ook weet hij wat hij nog zou willen leren: “Een hoop over hoe ik een betere praktijkgerichte onderzoeker word en hoe ik daarin bijdraag aan breed gedragen duurzame innovatie in het raakvlak van zorg- en welzijn.”

Hulp van PD-organisatie

Taguba is goed te spreken over de hulp die hij krijgt van de PD-organisatie: “De PD-organisatie helpt nu al ontzettend mee door steeds helderder te krijgen wat de rollen zijn en wat het eindniveau moet zijn van een PD-kandidaat. Verder zijn de contactpersonen goed bereikbaar en is de gehele PD- organisatie gedreven om dit tot een succes te brengen. Als dat vol wordt gehouden, dan ben ik al geholpen.”

Droom

Taguba heeft ook een droom: “Mijn droom is dat er in 2029 iets is waardoor iedereen die met en voor jonge statushouders werkt én jonge statushouders zelf zich geholpen voelen om de mentale gezondheid te bevorderen en om verslavingspreventie te bewerkstelligen. Met als doel om zo tot een soepel en succesvol nieuw bestaan van jonge statushouders in Nederland te komen.”

Spannend

Taguba vindt het “een fijne spanning” om niet te weten hoe de uitkomst eruit komt te zien: “Ondertussen leer ik steeds meer om het ‘niet weten’ meer te omarmen en meer in verbinding te staan met iedereen die het werk doet, want zo kom je tot echte co-creatie.”

Relevante links

Werkveldpartners
  • Floor van Bakkum, manager preventie Jellinek.
  • Renske van der Linden, projectmanager arbeidsmarkt & onderwijs bij Sigra.
  • Mek Ykeallo, oprichter en projectleider van stichting Ykeallo.
  • Anna de Haan, projectleider/onderzoeker/psycholoog Gelijke kansen op gezond opgroeien bij Pharos.
  • Jannet de Jonge, GZ-psycholoog bij Dimence en senior onderzoeker bij de Hogeschool van Amsterdam.
Lectoren
  • Corine Latour, opleidingsdirectrice HBO-Verpleegkunde en kernlector Geïntegreerde Complexe Zorg bij de Hogeschool van Amsterdam.
  • Marc Noom, bijzonder lector Forensische Jeugdzorg bij de Hogeschool van Amsterdam.
Nadere informatie
Chico Taguba
Chico Taguba

PD-Traject

Gezondheid & Welzijn
Op weg naar een betere verbinding
Hogeschool van Amsterdam