MENU
×
PROFESSIONAL
DOCTORATE

Gezondheid & Welzijn

Alles weten over de PD

Meer informatie

Stories

Gezondheid & Welzijn
Bruggen slaan
Myrna Pelgrum-Keurhorst, ambtelijk secretaris landelijke Graduate Committee en Graduate Network in het domein Gezondheid & Welzijn

PD-Trajecten

Gezondheid & Welzijn
Op weg naar een betere verbinding
Gezondheid & Welzijn
Switch2Move
Gezondheid & Welzijn
De Damster aanpak voor Meer Gezonde Jaren in Appingedam
Gezondheid & Welzijn
Leefstijlinterventies: van individuele aanpak naar integraal samenwerken
Gezondheid & Welzijn
Op een innovatieve en duurzame manier bijdragen in de wijk aan participatie, welzijn en eigen regie op positieve gezondheid van thuiswonende senioren
Gezondheid & Welzijn
Kennis in meervoud; een wereld te winnen in de gezondheidszorg en het sociale domein

Programma
document

Download.

Voorstel
formulier

Download NL Download EN

Heb je
interesse!

Bezoek onze website

Deelnemende hogescholen

Saxion
Hogeschool Utrecht
Hogeschool van Amsterdam
Hogeschool inholland
HAN Uas
Hanzehogeschool Groningen
Hogeschool Rotterdam
Fontys Hogescholen
De Haagse Hogeschool
Hogeschool Leiden

PD-Kandidaten

Gezondheid & Welzijn
Chico Taguba
Gezondheid & Welzijn
Frank Antonissen
Gezondheid & Welzijn
Lieke Dalstra
Gezondheid & Welzijn
Sarah Ros-Philipsen
Gezondheid & Welzijn
Soemitro Poerbodipoero
Gezondheid & Welzijn
Conny van Oudheusden