MENU
×
PROFESSIONAL
DOCTORATE

Gezondheid & Welzijn

Alles weten over de PD

Meer informatie

Stories

Gezondheid & Welzijn
19/09/2023
Bruggen slaan
Interview Myrna Pelgrum-Keurhorst

PD-Trajecten

Gezondheid & Welzijn
De Damster aanpak voor Meer Gezonde Jaren in Appingedam
Gezondheid & Welzijn
Leefstijlinterventies: van individuele aanpak naar integraal samenwerken
Gezondheid & Welzijn
Op een innovatieve en duurzame manier bijdragen in de wijk aan participatie, welzijn en eigen regie op positieve gezondheid van thuiswonende senioren
Gezondheid & Welzijn
Op weg naar een betere verbinding
Gezondheid & Welzijn
Switch2Move

Programma
document

Download.

Voorstel
formulier

Download.

Heb je
interesse!

Bezoek onze website

Deelnemende hogescholen

De Haagse Hogeschool
Fontys Hogescholen
HAN Uas
Hanzehogeschool Groningen
Hogeschool inholland
Hogeschool Leiden
Hogeschool Rotterdam
Hogeschool Utrecht
Hogeschool van Amsterdam
Saxion

PD-Kandidaten

Gezondheid & Welzijn
Chico Taguba
Gezondheid & Welzijn
Frank Antonissen
Gezondheid & Welzijn
Lieke Dalstra
Gezondheid & Welzijn
Sarah Ros-Philipsen
Gezondheid & Welzijn
Soemitro Poerbodipoero