MENU
×
PROFESSIONAL
DOCTORATE

Privacyverklaring

Ingangsdatum van deze privacyverklaring
20 mei 2023

Wie we zijn en wat  we doen

Arko Uitgeverij biedt (vak)informatie aan voor diverse vakgebieden en branches, onder meer door informatie te geven op onze websites, het uitgeven van boeken, tijdschriften, nieuwsbrieven, educatief materiaal, uitvoeren van projecten, congressen en evenementen te organiseren en opleidingen aan te bieden.
Arko bestaat uit een aantal entiteiten met ieder zijn eigen aandachtsgebied, namelijk: NRIT, Kenmerk Educatief, Cobosystems, Dalton.

Introductie

Deze Privacyverklaring heeft betrekking op de persoonlijke klantgegevens die worden verzameld of gebruikt door Arko Uitgeverij BV of haar dochterondernemingen (Arko Redakto BV) en  eventueel handelt onder de handelsnamen Kenmerk Educatief of NRIT. Arko waardeert de interesse die u in ons bedrijf en onze producten en diensten heeft getoond door uw bezoek aan onze websites of verwante communicatiekanalen, met inbegrip van maar niet beperkt tot onze sociale media en/of kanalen en blogs (samen "Arko-pagina's"). Deze Privacyverklaring heeft betrekking op alle persoonsgegevens die Arko verzamelt tijdens uw interacties met Arko, zoals wanneer u onze websites bezoekt, producten of diensten gebruikt die worden aangeboden door Arko, Arko-producten en diensten aanschaft, u abonneert op onze magazine of onze nieuwsbrieven, contact opneemt met de klantenservice, enzovoort. Dit is inclusief, maar niet beperkt tot, alle online en offline gegevensverzamelingen van alle soorten persoonsgegevens. Sommige gegevensverzamelingen van Arko-pagina's werken echter met speciale soorten gegevens waarvoor wellicht een andere privacyverklaring geldt. Waar en wanneer dit het geval is, geeft Arko duidelijk aan dat de betreffende privacyverklaring afwijkt van deze algemene privacyverklaring.

Waarom vragen we u uw persoonlijke gegevens te delen?

We vragen u uw persoonsgegevens met ons te delen voor de volgende doeleinden, maar niet beperkt tot:

 • Arko-producten en diensten online aanschaffen;
 • De totstandkoming en uitvoering van een overeenkomst met u (zoals het sluiten van abonnementen, het bestellen van producten en/of diensten, het aanmaken van een gebruikersaccount), alsook het factureren en het opvolgen en innen van deze facturen, al dan niet via derden;
 • Bepaalde producten en diensten activeren of registreren of de functionaliteit uitbreiden;
 • Informatie opvragen over Arko-producten en diensten;
 • Deelnemen in online communities avn Arko, waaronder onze kanalen/pagina's en blogs in sociale media;
 • Uw voorkeuren opslaan voor toekomstige interactie met en communicatie van Arko;
 • Ons helpen bij het ontwikkelen van producten en diensten en campagnes die speciaal zijn gericht op u, het optimaliseren van onze klantenservice en blijven verbeteren van onze websites.
 • Ons helpen bij het verbeteren van producten en diensten, en toestaan dat Arko u blijft informeren over of betrekken bij het testen van nieuwe producten en diensten;
 • Problemen van klanten en/of met producten en diensten oplossen;
 • Persoonlijke berichten en speciale aanbiedingen en advertenties ontvangen die aansluiten op uw persoonlijke interesses, gebaseerd op de informatie die u met ons hebt gedeeld en de informatie die wij via cookies of vergelijkbare technieken hebben verzameld over uw gebruik van de websites/sociale media/blogs van Arko. Klik hier voor meer informatie over hoe wij cookies gebruiken;

 Wanneer u te maken heeft met Arko namens een zakelijke klant, leverancier of zakenpartner, vragen wij u om ons te voorzien van persoonsgegevens voor onder andere de volgende doeleinden:

 • Het onderhouden van klantrelaties
 • Het faciliteren van toegang tot informatie
 • Het verbeteren van communicatie
 • Het analyseren van en inzicht verkrijgen in klantinteracties
 • Het implementeren van beveiligingsprogramma's
 • Het faciliteren dat Arko kan deelnemen aan certificeringsprogramma's
 • Het beantwoorden van vragen of het oplossen van product- of diensten klachten, alsmede het informeren over de status hiervan
 • Het afnemen van een tevredenheidsonderzoek nadat de vraag is beantwoord of opgelost 

Over het algemeen verwerken wij uw persoonsgegevens alleen voor de doeleinden die wij u hebben verteld. Wanneer wij uw gegevens gebruiken voor andere (nauw verwante) doelstellingen, worden extra maatregelen voor gegevensbescherming ingebouwd indien dit wettelijk is vereist.

Het soort persoonlijke gegevens dat we mogelijk verzamelen

Tijdens uw interactie met Arko, bijvoorbeeld door u te registreren op één van onze kennisplatforms, een product te kopen of de Arko-pagina's te bezoeken (zoals "Volg ons op Facebook"), kunnen wij u om bepaalde gegevens vragen of deze ontvangen, zoals:

 • Uw naam;
 • Uw e-mailadres;
 • Uw postadres;
 • Uw telefoonnummer;
 • Uw sociale-mediaprofielen;
 • Uw geslacht;
 • Uw leeftijd;
 • Gegevens over de producten en diensten die u hebt aangeschaft;
 • Uw gebruik van en uw activiteiten op onze Arko-pagina's;
 • Uw interesses;
 • Andere gegevens met betrekking tot uw onlineactiviteiten.

 Afhankelijk van de voorkeuren die u hebt ingesteld op verschillende sociale-mediasites, en uw instellingen op onze Arko-pagina's, kan bepaalde persoonlijke informatie worden gedeeld met Arko, bijvoorbeeld over uw onlineactiviteiten en sociale-mediaprofielen (zoals uw interesses, burgerlijke staat, geslacht, gebruikersnaam, foto, commentaar dat u hebt gepost, enzovoort).
Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens verzamelen via cookies of vergelijkbare technieken, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

 • Uw IP-adres;
 • Uw cookie-ID;
 • Uw webbrowser;
 • Uw locatie;
 • De webpagina's die u op onze websites bezoekt;
 • De advertenties die u bekijkt of doorklikt;
 • Enzovoort.

 Wanneer u te maken heeft met Arko namens een zakelijke klant, leverancier of zakenpartner, dan kunnen we wij de volgende persoonsgegevens verzamelen:

 • Uw naam
 • Uw e-mailadres
 • Uw telefoonnummer
 • Uw foto
 • Uw IP adres
 • Uw zakenadres
 • Naam en adres van het bedrijf waarvoor u werkzaam bent
 • persoonsgegevens die in het kader van de zakelijke relatie van toepassing zijn, bijvoorbeeld uw hobby’s/interesses, uw leeftijd

Verschillende manieren waarop we uw persoonlijke gegevens verzamelen

U kunt uw persoonsgegevens op meerdere manieren met Arko delen, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

 • Registreren als lid van nrit.nl;
 • Een aankoop of dienst registreren;
 • Uw communicatie met Arko over een product of dienst, bijvoorbeeld de vragen die u ons hebt gesteld of verzoeken die u hebt ingediend;
 • Via e-mail, telefoon of schriftelijk contact opnemen met een van de medewerkers van Arko;
 • Een product of dienst bestellen;
 • Deelnemen aan een actie, spel of prijsvraag;
 • Deelnemen aan een sociale-media-activiteit met betrekking tot een Arko-aanbieding (door bijvoorbeeld op 'Vind ik leuk' of 'Delen' te klikken);
 • Tekstberichten (sms-berichten) aanvragen voor uw mobiele telefoon/apparaat;
 • Abonneren op een Arko-nieuwsbrief;
 • Ons een ingevulde antwoordkaart sturen
 • Vrijwillig deelnemen aan producttests of enquêtes;
 • Aanmelden bij sociale media (bijvoorbeeld uw Facebook- of LinkedIn-account gebruiken om een account aan te maken of u aan te melden);
 • Als u digitale Arko-producten/diensten en/of apps gebruikt, kunt u worden gevraagd gegevens te delen met Arko (zoals gegevensgebruik of locatiegegevens);
 • Cookies die op uw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen wanneer u onze websites bezoekt;
 • Social listening: Arko kan op internet zoeken naar relevante en openbare inhoud teneinde zijn producten of diensten te verbeteren, problemen van klanten op te lossen en gerichte marketing aan te bieden.

Wanneer u te maken heeft met Arko namens een zakelijke klant, leverancier of zakenpartner verwerken wij uw persoonsgevens voor de volgende doeleinden:

 • Het registreren van aankopen
 • Het leveren van diensten door Arko
 • Het communiceren met Arko
 • Het ontwikkelen van samenwerkingsverbanden
 • Aan u toegang verlenen tot Arko voorzieningen of systemen
 • Het deelnemen aan beurzen, evenementen, of promoties
 • Het vrijwillig deelnemen aan testen of enquêtes
 • Opnemen van gesprekken: Arko kan telefoongesprekken met u opnemen vanwege training, kwaliteitsverbetering en compliance redenen

 Arko kan uw persoonsgegevens tevens verkrijgen als u klant bent bij een Arko-partner of een bedrijf dat door Arko wordt overgenomen. Als u niet wilt dat Arko de persoonsgegevens gebruikt die u niet zelf hebt doorgegeven, kunt u ons dit laten weten door contact met ons op te nemen via privacy@arko.nl.

Uw persoonlijke gegevens delen met anderen

We kunnen uw persoonsgegevens delen met serviceproviders, zakenpartners en andere derde partijen, in overeenstemming met de geldende wetgeving.
Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat Arko u een product verkoopt of een dienst biedt in samenwerking met een ander bedrijf (zakenpartner). Wij informeren u dan over deze relatie en laten u de namen van deze bedrijven weten voordat wij uw gegevens voor gezamenlijke marketingdoeleinden gebruiken.
Indien uw goedkeuring wettelijk is vereist of wij van mening zijn dat uw goedkeuring afhankelijk van de omstandigheden gepast is, zullen we uw goedkeuring vragen voordat we uw persoonsgegevens delen.
De overeenkomsten met onze zakenpartners beperken de doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt en openbaar gemaakt, en vereisen dat uw persoonsgegevens adequaat worden bewaakt.
Arko zal persoonsgegevens alleen vrijgeven in overeenstemming met deze privacyverklaring en/of indien dit wettelijk is vereist.
Arko verkoopt soms (een deel van) een onderneming aan een ander bedrijf. Een dergelijke eigendomsoverdracht kan ook de overdracht van uw aan dat bedrijf gerelateerde persoonsgegevens aan de nieuwe eigenaar inhouden.

Bewaring van gegevens

Arko zal uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de verwerking ervan, rekening houdend met de contractuele en wettelijke verplichtingen van Arko met betrekking tot deze gegevens en met de missie van Arko om correct vragen van klanten te kunnen beantwoorden, de kwaliteiten van de producten en dienstverlening te kunnen verbeteren en de eigen wettelijke verplichtingen na te leven.

Uw rechten

Nadat u uw persoonsgegevens met ons hebt gedeeld, hebt u redelijke toegang tot deze informatie, zodat u deze kunt bijwerken, wijzigen of, indien wettelijk mogelijk, verwijderen. Voor nrit.nl kunt u dit doen door u aan te melden bij uw account en naar uw persoonlijke instellingen te gaan. Hier kunt u tevens uw voorkeuren wijzigen met betrekking tot hoe Arko met u communiceert. Wijzigingen met betrekking tot uw persoonsgegevens kunt u ook doorgeven aan Arko via privacy@arko.nl.

Indien nodig hebt u de mogelijkheid het delen van uw gegevens te beëindigen, in overeenstemming met de lokale wetgeving. 

We raden u aan uw persoonlijke instellingen en persoonsgegevens compleet en up-to-date te houden.

Uw voorkeuren

We willen u beter leren kennen om u beter van dienst te kunnen zijn, maar we respecteren ook de keuzes die u maakt ten aanzien van het gebruik van uw persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden mogelijk overgebracht van uw land naar andere Arko-bedrijven wereldwijd, die met u kunnen communiceren over producten, diensten of speciale aanbiedingen van Arko die u mogelijk interesseren. Indien dit wettelijk is vereist, vragen we u vooraf om goedkeuring voor het overbrengen van uw persoonsgegevens naar buiten uw regio.

Als u niet wilt dat wij u persoonlijke aanbiedingen of informatie sturen, kunt u ons dit laten weten door het desbetreffende vakje op het registratieformulier of de antwoordkaart aan te vinken of door dit aan te geven via de e-mails die u ontvangt.

Indien dit wettelijk is vereist, vragen we u om goedkeuring voor verwerking van uw persoonsgegevens. Indien door lokale wetgeving vereist, sturen wij u bijvoorbeeld alleen nieuwsbrieven als u zich daarop hebt geabonneerd en vragen wij eerst uw toestemming voordat we geavanceerde profieltechnieken gaan gebruiken.

Omdat Arko al sinds vele jaren vakinformatie verspreid, hebt u uw persoonsgegevens mogelijk al eerder verstrekt via antwoordkaarten, onze callcenters of op een andere manier. Als u besluit u nu niet te registreren, heeft dit geen invloed op de persoonsgegevens die u Arko al hebt verstrekt. Uiteraard hebt u altijd de mogelijkheid om u af te melden voor gerichte communicatie van Arko of om uw persoonlijke profielgegevens te wijzigen.

Websites laten weten dat u niet gevolgd wilt worden

Privacy en veiligheid zijn belangrijk voor ons. Ons streven is de belangen van onze websitegebruikers in alle aspecten van ons bedrijf voorop te stellen. Arko maakt gebruik van cookies die u helpen optimaal te profiteren van de Arko-pagina's.

Houd er rekening mee dat Arko op dit moment geen gebruik maakt van een technische oplossing die ons in staat stelt te reageren op de instelling 'Websites laten weten dat ik niet gevolgd wil worden' in uw browser. U kunt wel altijd uw voorkeuren voor cookies in uw browser instellen. U kunt alle of bepaalde cookies accepteren. Als u onze cookies in uw browser uitschakelt, zullen bepaalde gedeelten van onze website(s) mogelijk niet meer werken. U kunt zich dan bijvoorbeeld niet meer aanmelden en geen online aankopen meer doen.

Meer informatie over het wijzigen van de cookie-instellingen in uw browser vindt u in de volgende lijst:

Sociale media

Op de Arko-pagina’s zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op de sociale netwerken Facebook, Twitter, LinkedIn en op mobiel Whats App. De knoppen worden soms gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door de netwerken. Deze code plaatst onder meer een cookie. Lees de privacyverklaring van de betreffende social media diensten om te zien wat zij met je persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Als u deelneemt aan forums via verschillende sociale media als Facebook, Twitter, Yammer, Pinterest, Instagram, LinkedIn, enzovoort, dient u bekend te zijn met de hulpmiddelen die deze sites bieden voor het instellen van uw voorkeuren voor het delen van persoonsgegevens via uw sociale-mediaprofiel(en).

Arko is gebonden aan het privacy beleid van deze derden. We raden u daarom aan de betreffende privacyverklaring, gebruiksovereenkomsten en verwante informatie door te nemen over het gebruik van uw persoonsgegevens in deze sociale-mediaomgevingen.

Afhankelijk van de voorkeuren die u hebt ingesteld op verschillende sociale-mediasites, en uw instellingen op onze Arko-pagina's, kan bepaalde persoonlijke informatie worden gedeeld met Arko, bijvoorbeeld over uw onlineactiviteiten en sociale-mediaprofielen (zoals uw interesses, burgerlijke staat, geslacht, gebruikersnaam, foto, gepost commentaar, enzovoort).

Google Analytics

Op de Arko-pagina’s wordt gebruik gemaakt van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van `cookies’ (tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over je gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. 

Google zal je IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in je browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen je er op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Links naar andere websites

Wanneer u de Arko-websites bekijkt, komt u voor uw gemak en ter informatie mogelijk links naar andere websites tegen. Deze websites worden wellicht niet beheerd door Arko en zijn mogelijk voorzien van een eigen privacyverklaring of -beleid. Wij raden u nadrukkelijk aan deze te lezen, zodat u begrijpt hoe uw persoonsgegevens in relatie tot deze sites worden gebruikt. Wij zijn noch verantwoordelijk voor de inhoud van sites die geen eigendom van Arko zijn en niet onder ons beheer vallen, noch voor het gebruik of het privacy beleid van die sites.

Cloud

Arko kan uw persoonsgegevens opslaan in een cloud. Dit betekent dat uw persoonsgegevens in opdracht van Arko door een cloud serviceprovider kunnen worden verwerkt en opgeslagen op verschillende locaties over de hele wereld. Arko heeft organisatorische en contractuele maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen en veiligheids- en privacy-eisen op te leggen aan onze cloud serviceproviders, waaronder het vereiste dat uw persoonsgegevens uitsluitend worden verwerkt voor de hierboven vermelde doeleinden.

Hoe we uw persoonlijke gegevens beschermen

Wij erkennen onze verantwoordelijkheid voor de bescherming van de persoonsgegevens die u ons toevertrouwt, tegen verlies, misbruik of ongeoorloofde toegang. Arko maakt gebruik van verschillende beveiligingstechnologieën en organisatorische procedures voor de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij passen bijvoorbeeld toegangsbeheer toe, gebruiken firewalls en beveiligde servers, en coderen bepaalde typen gegevens, zoals financiële informatie en andere gevoelige gegevens.

Speciale informatie voor ouders

Hoewel Arko-websites doorgaans niet bedoeld zijn voor kinderen jonger dan 16 jaar, is het Arko-beleid om te voldoen aan de wetgeving wat betreft vereiste toestemming van een ouder of voogd voor het verzamelen, gebruiken of vrijgeven van gegevens van kinderen.

Arko raadt ouders ten zeerste aan de onlineactiviteiten van hun kinderen actief in de gaten te houden. Als u vermoedt dat wij persoonsgegevens hebben verzameld van een persoon jonger dan 16 jaar, kunt u contact met ons opnemen via privacy@arko.nl

Wijzigingen in deze privacyverklaring

De diensten van Arko zijn voortdurend in ontwikkeling en de vorm en aard van deze diensten kan van tijd tot tijd veranderen, zonder dat wij u hiervan vooraf in kennis stellen. Wij behouden ons daarom het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen en plaatsen eventuele herziende versies op onze websites.
We plaatsen een opvallende melding op onze pagina met de privacyverklaring om u te informeren over belangrijke wijzigingen in deze privacyverklaring, en geven boven aan de melding aan wanneer de verklaring de laatste keer is bijgewerkt. We raden u aan om de nieuwste versie regelmatig door te nemen.
De nieuwe privacyverklaring is na plaatsing van kracht. Indien u niet instemt met de aangepaste verklaring, dient u uw voorkeuren te wijzigen of te overwegen de Arko-pagina's niet langer te gebruiken. Door onze diensten te blijven openen of gebruiken nadat de wijzigingen van kracht zijn geworden, gaat u akkoord met de herziende privacyverklaring.

Contact opnemen

Neem contact met ons op via privacy@arko.nl.