MENU
×
PROFESSIONAL
DOCTORATE

Kennisgedreven beslissen van plaats delict tot rechtszaal

Techniek & Digitalisering

Veel beslissingen in het forensisch onderzoek worden genomen op basis van ervaringen en aannames. Forensische professionals krijgen geen feedback over de gevolgen van hun beslissingen. Dit leidt ertoe dat hun aannames niet worden getoetst, en er geen sprake is van een lerend systeem. Verkeerde aannames kunnen tot suboptimale beslissingen leiden zonder dat de forensische professionals of de ketenpartners dit ontdekken. In de praktijk heeft dit geleid tot veel variatie en weinig gefundeerde kennis in de eerste fases van het forensische onderzoeksproces.

Met dit traject wil Perle Russel een interactieve ondersteuningstool ontwikkelen waarmee complexe besluitvorming binnen het forensisch domein kan worden ondersteund.

Relevante links

https://www.linkedin.com/in/perle-russel-3102561b7/
https://www.hva.nl/kc-techniek/gedeelde-content/nieuws/nieuwsberichten/2024/01/perle-russel-hva-ontvangt-professional-doctorate-beurs.html
Perle Russel
Perle Russel
Hogeschool van Amsterdam

Andere PD-Trajecten in Techniek & Digitalisering

Techniek & Digitalisering
Digital twins ter ondersteuning van de planning & besturing van discrete productieprocessen
Techniek & Digitalisering
Publieke waarden bij digitalisering