MENU
×
PROFESSIONAL
DOCTORATE

Versterking van het structureel samen onderzoekend werken in docententeams binnen de scholen van Stichting Carmelcollege

Leren & Professionaliseren

Om in de complexe praktijk van onderwijs te komen tot innovatie en verbetering is samen onderzoekend werken (SOW) van belang: systematisch reflecteren, waarbij theorie en praktijk verbonden worden.

Om het SOW te versterken binnen de voortgezet onderwijsscholen van de Stichting Carmelcollege gaat Emely Meijerink in dit traject praktijkgericht onderzoek uitvoeren op 3 niveaus: individueel, team en organisatie. Met een ontwerpgerichte aanpak en in cocreatie met de teams worden interventies (her)ontworpen en getest. Doorlopend worden nieuwe inzichten teruggekoppeld aan docenten, docententeams en een denktank.

8 teams verdeeld over 3 scholengemeenschappen gaan zo 4 jaar structureel aan de slag met SOW. Het doel is om SOW te borgen en op te schalen op basis van geleerde lessen vanuit de interventies. Uitkomsten worden breed gedeeld met werkvelden en de wetenschap.

Emely Meijerink
Emely Meijerink
Hogeschool van Amsterdam

Andere PD-Trajecten in Leren & Professionaliseren

Leren & Professionaliseren
Het vergroten van het adaptief vermogen van een ecosysteem
Leren & Professionaliseren
‘Waar leraren MET en VAN elkaar leren, leren leerlingen beter’
Leren & Professionaliseren
De duurzame meerwaarde van hybride professionals in Brainportregio Eindhoven
Leren & Professionaliseren
Samen voor de SDG's: Learning communities voor duurzame ontwikkeling in het ecosysteem van hogeschool, onderzoek en werkveld
Leren & Professionaliseren
Practoren 2.0: Professionele ontwikkeling en een sterkere beroepsgroep
Leren & Professionaliseren
Samen inclusief onderwijs organiseren