MENU
×
PROFESSIONAL
DOCTORATE

Samen inclusief onderwijs organiseren

Leren & Professionaliseren

De route naar inclusief onderwijs wordt steeds meer gezien als een proces van onderwijs- én schoolontwikkeling. Het onderwijssysteem is georganiseerd in jaarklassen of units en gericht op het nivelleren van verschillen tussen leerlingen door standaardisering en het meten van gelijke uitkomsten. Leerkrachten willen bijdragen aan inclusief onderwijs maar zijn nog onvoldoende toegerust om flexibel om te gaan met de barrières die het onderwijssysteem zichzelf heeft opgelegd. Hoe te komen tot het inclusief organiseren van het onderwijs is een grote uitdaging.

Dit PD-traject draagt bij aan het grote systemische vraagstuk naar het ‘hoe’ van inclusief onderwijs. Door het werken aan en het delen van effectieve praktijken wil Bert van Velthooven samen met medewerkers, schoolleiders en bestuurders een antwoord vinden op de vraag hoe inclusiever onderwijs ingebed, geborgd en in leven gehouden kan worden in de organisatie.

Bert van Velthooven
Bert van Velthooven
Marnix Academie

Andere PD-Trajecten in Leren & Professionaliseren

Leren & Professionaliseren
Het vergroten van het adaptief vermogen van een ecosysteem
Leren & Professionaliseren
‘Waar leraren MET en VAN elkaar leren, leren leerlingen beter’
Leren & Professionaliseren
De duurzame meerwaarde van hybride professionals in Brainportregio Eindhoven
Leren & Professionaliseren
Samen voor de SDG's: Learning communities voor duurzame ontwikkeling in het ecosysteem van hogeschool, onderzoek en werkveld
Leren & Professionaliseren
Practoren 2.0: Professionele ontwikkeling en een sterkere beroepsgroep
Leren & Professionaliseren
Versterking van het structureel samen onderzoekend werken in docententeams binnen de scholen van Stichting Carmelcollege