MENU
×
PROFESSIONAL
DOCTORATE

In gesprek met de kandidaten

Demissionair minister Robbert Dijkgraaf ging in gesprek met 4 onlangs gestarte kandidaten over wat zij binnen hun traject gaan doen en hun motivatie om een doctoraatstraject te gaan volgen.
Pilot Professional Doctorate

Dijkgraaf sprak onder andere met Lieke Dalstra van Hanzehogeschool Groningen. Met haar professional doctorate-traject wil zij samen met bewoners, professionals en beleidsmakers een substantiële bijdrage leveren aan een leefomgeving die beter aansluit bij de wensen en behoeften van bewoners.

Lees het hele artikel op de website van Regieorgaan SIA