MENU
×
PROFESSIONAL
DOCTORATE

Oriënteren en voorbereiden op PD-traject

Vijf bijeenkomsten in voorjaar 2024

Het programmateam PD organiseert in het voorjaar van 2024 vijf bijeenkomsten voor potentiële kandidaten of kandidaten die het volgen van een PD (op termijn) overwegen. De bijeenkomsten kunnen hen ondersteunen bij hun oriëntatie en voorbereiding op een start met een PD-traject. De bijeenkomsten van een dagdeel (10-14 uur) vinden plaats op 8 februari, 29 februari en 10 april live op Hogeschool Utrecht en op 12 maart online. De datum van de vijfde bijeenkomst (ook live bij HU) wordt nog bekend gemaakt. Aanmelden kan tot 1 februari.

Wat komt er in de bijeenkomsten aan de orde?

In 2024 starten diverse domeinen binnen het hbo met de professional doctorate (PD). Dit is een nieuw doctoraatstraject dat zich richt op het opleiden van hooggekwalificeerde, innovatiegerichte professionals die goed uit de voeten kunnen met complexe vraagstukken die zich voordoen in de maatschappij en beroepspraktijk.

In de vijf bijeenkomsten gaan we aan de slag met thema’s die spelen rondom de PD, de rollen die je hebt tijdens een PD, begeleiding van een PD en het schrijven van een PD-voorstel. Dit kan je ondersteunen bij het voorbereiden van een aanvraag. Vragen die aan de orde zullen komen, zijn onder andere: 

 • Wat is een PD?
 • Wat moet ik al kunnen om te kunnen starten met een PD? 
 • Hoe kan ik innoveren in en met de praktijk?
 • Welke rollen heb ik tijdens een PD? 
 • Wat wil ik leren tijdens mijn PD-traject?
 • Welke rol heeft praktijkgericht onderzoek in een PD?
 • Welke producten moet ik opleveren tijdens een PD?
 • Hoe dien ik een aanvraag voor een PD-traject in? 
 • Wat levert een PD op?

Voor wie zijn de bijeenkomsten?

De bijeenkomsten zijn voor iedereen die potentieel kandidaat is voor een PD, een aanvraag in voorbereiding heeft of zich wil oriënteren op wat een PD is. We organiseren de bijeenkomsten domein- en hogeschooloverstijgend, dus je ontmoet mensen uit de diverse domeinen. 

Data, tijd, kosten en aanmelden

De vijf bijeenkomsten van een dagdeel (10-14 uur) vinden plaats op de volgende data:

 • 8 februari: live in Utrecht
 • 29 februari: live in Utrecht 
 • 12 maart: online
 • Datum volgt z.s.m.: live in Utrecht
 • 10 april: live in Utrecht

De live bijeenkomsten vinden plaats bij de Hogeschool Utrecht, Padualaan 99, Utrecht en zijn inclusief lunch. 

Verdere informatie

 • De kosten bedragen 700 euro per persoon.
 • De voertaal van de bijeenkomsten is Nederlands.
 • Aanmelden kan tot 1 februari bij Karin Ruiter. Na die datum krijg je meer informatie over de sessies en je voorbereiding hierop.
 • Het maximaal aantal inschrijvingen is 20 personen.

Meer nieuws

Pilot Professional Doctorate
27/05/2024
Regieorgaan SIA keurt zeven nieuwe kandidaten goed in vijfde ronde
Pilot Professional Doctorate
22/04/2024
Ambitie voor de professional doctorate: bijdragen brede welvaart
Pilot Professional Doctorate
15/04/2024
Online infosessie Professional Doctorate
Pilot Professional Doctorate
16/03/2024
Vijf nieuwe PD-kandidaten goedgekeurd
Pilot Professional Doctorate
30/01/2024
Derde ronde PD-kandidaten gehonoreerd