MENU
×
PROFESSIONAL
DOCTORATE

Anticipation in the context of nature-tourism destination governance - Shaping the future of (New Style) National Park Alde Feanen, collaboratively

Leisure, Tourism and Hospitality

Het landelijk gebied in Nederland staat voor grote transitieopgaven rondom natuur, water, landbouw, energie, wonen en het evenwichtig benutten van schaars beschikbare ruimte. Recreatie en toerisme kunnen een sleutelrol spelen als overkoepelende dragers voor ruimtelijke transities.

Het onderzoek van Jochem Jansen richt zich op het identificeren van de voorwaarden, belemmeringen en kansen om visies voor recreatie en toerisme om te zetten in collectieve actie richting de toekomst, binnen complexe multi-stakeholder samenwerkingsverbanden. Dit vooral in de context van Nationaal Park Alde Feanen, dat zich wil ontwikkelen tot een zogenaamd 'Nationaal Park Nieuwe Stijl', en daarmee een voorbeeld wil zijn voor andere natuurgebieden.

Jochem Jansen
Jochem Jansen
NHL Stenden Hogeschool

Andere PD-Trajecten in Leisure, Tourism and Hospitality

Leisure, Tourism and Hospitality
The Plastic Soup Experience - Influencing litter behavior by a circular solution made of recycled littered plastic
Leisure, Tourism and Hospitality
Utilising urban culture to develop future-proof cities
Leisure, Tourism and Hospitality
Regenerative urban tourism principles and practices as possible pathways for community capacity-building
Leisure, Tourism and Hospitality
Gender barriers; Is the Dutch hospitality industry inhospitable towards its women employees?
Leisure, Tourism and Hospitality
Beyond CSRD Compliance: A Key to Unlocking More Value for Hotels, the Environment, and Society