MENU
×
PROFESSIONAL
DOCTORATE

Sara Albone

Practoren 2.0: Professionele ontwikkeling en een sterkere beroepsgroep

Leren & Professionaliseren

Professionele achtergrond (werk, studie)

Sara Albone studeerde diergeneeskunde in Glasgow en werkte een jaar of negen als dierenarts in de praktijk. In 1997 verhuisde ze naar Nederland en vanaf 2006 werkt ze in het onderwijs. Albone heeft in het mbo negen jaar dierenartsassistentes opgeleid. Sinds 2016 werkt ze op Aeres Hogeschool Wageningen als lerarenopleider. Daarnaast is ze vanaf 2021 practor dierenwelzijn en -gezondheid bij Aeres mbo Barneveld. 

Onderwerp

Albone licht haar onderwerp toe: “Practoren zijn een relatief nieuw begrip in het mbo. Practoren geven handen en voeten aan onderzoek in het mbo, vergelijkbaar met wat lectoren in het hbo doen. Het eerste practoraat is ongeveer tien jaar geleden begonnen en inmiddels zijn er ruim 100. Mijn PD gaat over het versterken van practoren en kent drie lijnen. Ten eerste het in kaart brengen van de professionele identiteitsontwikkeling van individuele practoren. Ten tweede het bij elkaar brengen van groepen practoren in Communities of Practice met als doel het versterken van de professionele identiteitsontwikkeling van practoren en als derde het opzetten van een werkgroep om producten te ontwerpen die de beroepsgroep versterken;  om te beginnen een beroepsprofiel.” 

Persoonlijke motivatie

Albone is duidelijk over haar motivatie: “Ik ben zelf practor. Ik heb zelf ervaren hoe moeilijk het kan zijn om vorm te geven aan een rol die nieuw is binnen de organisatie. Onderzoek doen in het mbo is sowieso nieuw en er is nog weinig theoretische kennis van hoe je een practoraat binnen een mbo vorm kunt geven. De praktijkkennis is er wel maar het kan moeilijk zijn als je begint om dat te vinden.” 

Probleem oplossen

Albone weet ook precies welk probleem ze wil oplossen: “Practoren houvast geven in hun nieuwe rol en zorgen dat practoraten een permanentere plek in de waaier van onderzoek krijgen.”

Aanpak

Bij de aanpak verwijst Albone naar de drie lijnen, die ze bij Onderwerp benoemt. Onderstaande afbeelding visualiseert de methode die Albone daarbij gebruikt.

Waarom PD-traject

Albone legt uit waarom ze heeft gekozen voor een PD-traject: “Vanaf het afronden, in 2017, van een Master Leren en Innoveren bij Windesheim Zwolle is mijn interesse in het doen van onderzoek aangewakkerd. Ik heb een paar jaar geleden overwogen om te promoveren maar ik heb een voorkeur voor het veranderen van de mbo- en hbo-werkpraktijk, (onder meer) met behulp van praktijkonderzoek.” 

Bereikt over vijf jaar

Albone weet wat ze over vijf jaar bereikt wil hebben: “Dat het woord practor bekender is, dat er veel meer onderzoek in het mbo plaatsvindt, en vooral dat practoren zich beter voorbereid, zelfbewuster en ondersteund voelen in hun rol.” 

Nog leren

Albone denkt dat ze nog genoeg moet leren: “Je weet niet wat je niet weet. Ik denk dat ik heel veel moet leren. Ik heb inmiddels veel ervaring in het doen van praktijkonderzoek maar het PD-traject vraagt ook bijvoorbeeld kennis en vaardigheden wat betreft veranderen en professionaliseren.”

Hulp van PD-organisatie

Albone schetst de hulp van de PD-organisatie: “Wij hebben al een PD-community met zeven PD-kandidaten en drie begeleiders. Ik denk veel aan mijn medekandidaten binnen het domein Leren & Professionaliseren te hebben. Het zijn stuk voor stuk gepassioneerde professionals die bij willen dragen aan het verbeteren van hun eigen werkpraktijk.” 

Droom

Albone heeft een duidelijke droom: “Dat dit PD-traject mij uitdaagt om te ontwikkelen in mijn eigen rol, en dat ik ook bij mag dragen aan het professionaliseren van practoren en het versterken van de beroepsgroep. Ik wil bijdragen aan iets wat betekenisvol is voor het beroepsonderwijs.” 

Spannend

Albone vindt heel veel spannend. “Het PD-traject is een pilot. Veel is nog onbekend maar door mee te doen aan een pilot heb je invloed op de richting die het PD-traject in de toekomst neemt. Ik zie graag dat er binnen het hbo ook een optie is om opgeleid te worden naar EQF 8. Daar draag ik graag aan bij.” 

Relevante links

Werkveldpartners
  • Jorick Scheerens, programmadirecteur Stichting Practoraten.nl.
  • Maarten Wevers, stafhoofd Onderwijs & Kwaliteit bij Aedes mbo en vmbo.
  • Wendy Braakman, teamleider Onderwijs Aeres mbo Barneveld.
Lectoren
  • Niek van den Berg, lector Grenspraktijken van opleiders en onderzoekers, Aeres Hogeschool Wageningen.
  • Ilya Zitter, lector Leeromgevingen in het Beroepsonderwijs, Hogeschool Utrecht.
Nadere informatie
Sara Albone
Sara Albone

PD-Traject

Leren & Professionaliseren
Practoren 2.0: Professionele ontwikkeling en een sterkere beroepsgroep
Aeres Hogeschool