MENU
×
PROFESSIONAL
DOCTORATE

Judith Ogink

Leisure, Tourism and Hospitality

Professionele achtergrond

Judith Ogink is als docent/onderzoeker Circular Plastics verbonden aan NHL Stenden. Ze is betrokken bij verschillende projecten rondom het ontwerpen van circulaire producten gericht op het toepassen van plastic reststromen en circulaire materiaalkeuzes. “Vraagstukken komen van uiteenlopende bedrijven. Samen met studenten van verschillende disciplines, zoals industrieel product ontwerpen, technische bestuurskunde en chemische technologie, gaan we door middel van toegepast onderzoek op zoek naar oplossingen. Op de Waddeneilanden pakken we met horeca-ondernemers en andere mkb-ers het plastic probleem aan. Dit doen we door te zoeken naar mogelijkheden het plasticverbruik te verminderen, het toepassen van alternatieve materialen en het lokaal hergebruiken van het plastic afval. Mijn eerdere ervaring als product development engineer geeft mij inzicht in wat er bij productinnovatie komt kijken en wat er in het bedrijfsleven speelt. De basis ligt bij mijn studie Industrial Design Engineering aan de TU Delft.”

Onderwerp

Het onderwerp van Ogink gaat over het verminderen van de plastic vervuiling door aan de ene kant het gedrag rondom plastic te begrijpen en te beïnvloeden en aan de andere kant de waarde van het plastic afval te verhogen door er een product van te maken. Ze licht de aanpak toe: “Ik onderzoek het gedrag van gasten van hotels rondom plastic, de eigenschappen van gejut plastic en de mogelijkheid om dit plastic toe te passen in een product voor hotels. Vervolgens onderzoek ik de invloed van een dergelijk product op het plastic gerelateerd gedrag van gasten.”

Persoonlijke motivatie

Bij Ogink loopt het werken met plastic als een rode draad door haar leven. “Tijdens mijn studie was ik benieuwd naar wat de mogelijkheden met plastic zijn, tijdens mijn werk als product development engineer paste ik het toe bij product ontwerpen en nu als onderzoeker wil ik de schadelijke effecten van plastic voorkomen.” In haar vrije tijd is Ogink graag buiten in de natuur: de bergen, de bossen, het strand. Ze ziet de impact van het bezoek van prachtige plekken, waaronder (zwerf) afval. “Het intrigeert mij, dat juist door het bezoeken en genieten van betekenisvolle bestemmingen, deze locaties schade wordt toegebracht.” Ogink ziet dat de LTH sector zowel lijdt onder als bijdraagt aan plastic zwerfafval en op zoek is naar oplossingen. “Met mijn ervaring met plastic en mijn bewondering voor de natuur spreekt dat me aan en draag ik daar graag aan bij.”

Probleem oplossen

Ogink is duidelijk over het probleem dat ze met haar PD-traject gaat oplossen: “Plastic zwerfafval op toeristische plekken, toepassingsmogelijkheden van gejut plastic uit zee en van stranden.”

Aanpak

Ogink vertelt over haar aanpak: “Ik ga onderzoek doen naar het gedrag rondom plastic van horecagasten. Daarbij ga ik onderzoek doen naar de eigenschappen van gejut plastic afval. Van dit plastic afval ontwikkel ik een product dat het gedrag positief beïnvloedt.”

Waarom PD-traject

Ogink koos voor het PD-traject omdat het haar een goede stap om haar onderzoek richting te geven als docent/onderzoeker bij de hogeschool. “Bovendien past een praktijkgericht vraagstuk en de praktijkgerichte aanpak bij mij. Ik benut daarnaast graag deze unieke kans om mee te doen aan de ontwikkeling van het PD-traject en daarmee de ontwikkeling van het hbo onderwijs.”

Bereikt over vijf jaar

Ogink hoopt dat ze over vijf jaar meer inzicht heeft gekregen in oplossingen voor de horecasector en hoe we verstandiger met plastic kunnen omgaan. Daarnaast wil ze dat er meer grootschaligere toepassingsmogelijkheden zijn voor gejut plastic. Een derde wens is dat ze door haar onderzoek relevante input heeft geleverd aan de ontwikkeling van het PD-traject.

Nog leren

Ogink wil tijdens het PD-traject een aantal zaken leren: “Gedragstheorieën, meer kennis over de LTH sector, en het verbeteren van haar onderzoeksvaardigheden.”

Hulp van PD-organisatie

Ogink heeft duidelijke ideeën over hoe de PD-organisatie haar en andere kandidaten kan helpen. “Ik denk dat het belangrijk is dat de betrokkenen elkaar goed op de hoogte houden van de ontwikkeling van het PD-traject en zaken als kwaliteitseisen en deliverables. Dit kan door middel van bijeenkomsten met medekandidaten en PD-commissies. Wanneer dit in een positieve sfeer gebeurt, kunnen we elkaar samen scherp en gemotiveerd houden.”

Droom

Ogink heeft een droom: “Een wereld waarin de levenskwaliteit voor de mensen hoog is terwijl de mensen geen schade toebrengen aan de omgeving, maar juist een positieve invloed hebben op onze wereld en haar natuur.”

Spannend

Ogink ziet het PD-traject als een grote uitdaging op veel verschillende vlakken: “Daarbij gaat het om de kwaliteit van het proces, om de inhoud en om de resultaten van het onderzoek. Maar ook de organisatie rondom het gehele traject is spannend. Ik verwacht dat het bloed, zweet en tranen zal kosten. Maar ik doe het met fijne mensen om me heen en ik heb er zin in!”

Relevante links

Werkveldpartners
Lectoren
  • Elena Cavagnaro, UAS Professor of Sustainability in Hospitality and Tourism, NHL Stenden-Hotel Management School - Academy of International Hospitality Research 
  • Rudy Folkersma, Lector Circular Plastics, NHL Stenden hogeschool
Judith Ogink
Judith Ogink

PD-Traject

Leisure, Tourism and Hospitality
The Plastic Soup Experience - Influencing litter behavior by a circular solution made of recycled littered plastic
NHL Stenden Hogeschool