MENU
×
PROFESSIONAL
DOCTORATE

Ellen Koop-Spoor

De duurzame meerwaarde van hybride professionals in Brainportregio Eindhoven

Leren & Professionaliseren

Professionele achtergrond (werk, studie)

Ellen Koop rondde na haar bachelor bedrijfskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen de master arbeids-, organisatie- en personeelspsychologie af. Vervolgens deed ze aan de Technische Universiteit Eindhoven onderzoek naar de aanpak van werkdruk in de zorg. Sinds 2011 is ze werkzaam bij Fontys Hogeschool HRM en Toegepaste Psychologie. “Ik heb daar allerlei vakken gegeven en allerlei projecten uitgevoerd. Op dit moment ben ik betrokken bij de minor Leven Lang Ontwikkelen. Sinds 2019 werk ik bij het lectoraat Dynamische Talentinterventies van deze hogeschool. Mijn onderzoek richt zich voornamelijk op mensen die werken binnen en buiten het onderwijs combineren. Dat doe ik zelf ook. Naast mijn baan bij Fontys ben ik werkzaam als zelfstandig trainer en loopbaancoach.”

Onderwerp

Koop licht haar onderwerp toe: “Snelle maatschappelijke veranderingen en innovaties vragen om een nauwe samenwerking tussen het onderwijs en organisaties daarbuiten. Mensen die banen binnen en buiten het onderwijs combineren kunnen hierin een belangrijke schakel vormen. Bovendien blijkt het combineren van deze twee functies vaak voor een interessante loopbaan te zorgen. Mensen die deze carrièrestap zetten, noemen we ook wel hybride professionals of hybride docenten. Er is behoefte aan inzicht en praktische tools hoe je het combineren van banen gelukkig, gezond en productief kunt volhouden, hoe (onderwijs)organisaties hybride professionals goed kunnen integreren in bijvoorbeeld hun school of bedrijf en hoe ze daadwerkelijk verbinding kunnen leggen tussen organisaties binnen en buiten het onderwijs. Daar gaan we in dit PD-traject hopelijk een belangrijke bijdrage aan leveren.”

Persoonlijke motivatie

Koop haalt zelf veel plezier en voldoening uit het combineren van banen. Ze denkt dat dit voor veel mensen een interessante en betekenisvolle loopbaanstap kan zijn. “Bovendien denk ik dat we mensen van buiten nodig hebben om goed onderwijs te kunnen blijven bieden. Ik begrijp de weerstand die dit soms oproept maar haal er veel voldoening uit om de mogelijkheden te schetsen en knelpunten op te lossen. Omgekeerd denk ik dat we medewerkers in het onderwijs beter kunnen behouden als we ze meer kansen bieden zich buiten de school op opleiding te ontwikkelen.”

Probleem oplossen

Koop licht toe welk probleem ze met haar PD-traject wil oplossen: “In eerdere projecten waar ik bij betrokken ben geweest, hebben we inzicht verkregen in succesfactoren en knelpunten om als professional of werkgever te starten met het hybride docentschap. Er is echter nog weinig inzicht in hoe je het hybride docentschap duurzaam kunt bestendigen in de loopbanen van professionals, in de betrokken (onderwijs)organisaties en in de regio.”

Aanpak

Koop vertelt over de aanpak die ze wil hanteren: “Na een verdere verdieping in het vraagstuk, worden leergemeenschappen opgericht met hybride professionals, leidinggevenden, HRM’ers en HRD’ers binnen en buiten het onderwijs. Samen met hen wordt bepaald welke tools worden ontwikkeld en waaraan deze moeten voldoen. Deze worden vervolgens geïmplementeerd in de onderwijsinstellingen, bedrijven en andere organisaties. De impact die hiermee wordt beoogd is dat hybride professionals van duurzame meerwaarde zijn voor Brainport Eindhoven en bijdragen aan nauwe aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Daarnaast kan het flexibel inzetten van personeel in organisaties binnen en/of buiten het onderwijs de druk op tekorten of overschotten op de arbeidsmarkt verlichten.”

Waarom PD-traject

Koop vertelt waarom ze heeft gekozen voor een PD-traject: “Ik werk een aantal jaar met veel plezier samen met onderwijsinstellingen en bedrijven in Brainport Eindhoven om werknemers en werkgevers kennis te laten maken met het hybride docentschap. Dit traject biedt een prachtige kans om deze samenwerkingen voort te zetten en het hybride docentschap verder op de kaart te zetten. Daarnaast kijk ik er naar uit om de rollen als onderzoeker, innovator, veranderaar en professional te combineren en daarmee echt impact te maken.”

Bereikt over vijf jaar

 

Koop omschrijft wat ze over vijf jaar bereikt wil hebben: “Dat we in Brainport Eindhoven een manier hebben gevonden waarin het heel gebruikelijk is en blijft om medewerkers uit te wisselen en dat de meerwaarde hiervan zichtbaar is voor alle betrokken partijen. Vervolgens wil ik de inzichten en tools delen met andere regio’s en sectoren.”

Nog leren

Koop wil nog veel meer leren over veranderkunde. “Met name hoe kun je rekening houdend met de belangen van alle stakeholders daadwerkelijk verandering gaat realiseren en impact kunt maken.”

Hulp van PD-organisatie

Koop weet welke hulp ze graag van de PD-organisatie wil hebben: “Dat we samen een community vormen waarin we met en van elkaar leren en de PD verder op de kaart gaan zetten.”

Droom

Koop heeft ook een duidelijke droom: “Ik droom ervan om in de toekomst naast mijn werk bij Fontys mijn eigen training- en coachingspraktijk te richten op mensen die banen (willen) combineren.”

Spannend

Er blijven voor Koop nog wel zaken spannend in het PD-traject: “Enerzijds wil je je traject zoveel mogelijk plannen en gestructureerd uitvoeren. Anderzijds weet je dat het speelveld waarin je werkzaam bent constant verandert. Dat spanningsveld zal ongetwijfeld lastig worden.”

Relevante links

Werkveldpartners
  • Astrid van Deelen, Manager Onderwijs & Arbeidsmarkt bij Brainport Development.
  • Sofie Rogiest, Manager Talent & Education Society & Community Engagement bij ASML.
Lectoren
  • Marian Thunnissen, lector Dynamische Talentinterventies bij Fontys Hogeschool HRM en Toegepaste Psychologie. Leading lector Kenniscentrum Leven Lang Ontwikkelen. Bijzonder hoogleraar Leven Lang Ontwikkelen met en in het hoger onderwijs (UU).
  • Quinta Kools, Lector Wendbare Onderwijsprofessionals bij Fontys Lerarenopleiding Tilburg.
Nadere informatie
Ellen Koop-Spoor
Ellen Koop-Spoor

PD-Traject

Leren & Professionaliseren
De duurzame meerwaarde van hybride professionals in Brainportregio Eindhoven
Fontys Hogescholen