MENU
×
PROFESSIONAL
DOCTORATE

Samantha Boom

Leisure, Tourism and Hospitality

Professionele achtergrond

In 2013 begon Samantha Boom na de HAVO aan haar studie Hotelmanagement aan de BUas, dat destijds nog de NHTV was. “Na meerdere stages en werkervaringen in de gastvrijheidsindustrie, wilde ik graag afstuderen op een onderwerp in de richting van duurzaamheid, met een uitdagende onderzoeksmethode. Ik heb toen voor het Smart City Hospitality Project een Q methodology studie opgezet, waarmee ik in heel Europa met stakeholders van duurzaam stedelijk toerisme in gesprek ben gegaan. Nadat ik hier ook mijn scriptie over geschreven heb, ben ik mijn Master gaan volgen in ‘Tourism, Heritage & Sustainability’ aan de University of Glasgow. Na een intensief jaar studeren was daar ineens de vacature voor Lecturer Sustainable Experiences Design aan mijn vertrouwde Hotel Management opleiding aan Breda University of Applied Sciences. Ik heb in de afgelopen vier jaar veel verschillende dingen mogen doen, zoals meedraaien in onderzoeksprojecten en het coördineren van een minor. Qua onderzoek was ik al een tijdje bezig met gender barrières en diversity & inclusion. De PD is nu de perfecte verdiepingsslag voor mij.”

Onderwerp

Het onderwerp van Boom is genderbarrières binnen de Nederlandse hotellerie. Ze licht toe: “De hotelindustrie is een specifiek interessante casus voor dit onderwerp, omdat traditionele waardes erg diep geworteld zitten in veel (internationale) ketens. Het is een industrie van flexibele diensten, lage lonen en flexibiliteit in werk locaties. Voornamelijk de carrièreprogressie van vrouwen stagneert, hoofdzakelijk in posities tussen senior en top management. In mijn onderzoek wil ik in beeld brengen tegen welke barrières vrouwen aanlopen en wat hotelketens kunnen doen om deze barrières al dan niet weg te nemen.”

Persoonlijke motivatie

Boom was al toen ze in 2021 zwanger was bezig met het onderwerp: “Ik kreeg vaak vragen over mijn carrièreplannen, of ik minder zou gaan werken en of ik nog wel een PD zou gaan doen nu dat ik een kind kreeg. Mijn toenmalige partner kreeg deze vragen niet.” Boom vond dat frustrerend en bedacht zich dat andere vrouwen deze vragen ook kregen.

Navraag leerde Boom dat er een groep vrouwelijke studenten bij de opleiding rondliep die nu al denken dat ze geen managementpositie zullen behalen, omdat ze ooit moeder willen worden. “Na deze uitkomsten bedacht ik mij dat ik geen les meer kan geven, wetende dat dit is wat onze studenten denken, zonder hier iets aan te doen. Dit leidde tot mijn initiële motivatie voor dit traject. Daarnaast is mijn zoontje Noah mijn grootste motivatie, in alles wat ik doe.”

Probleem oplossen

Boom hoopt dat haar PD-traject meer inzichten oplevert in de genderbarrières die vrouwen in de Nederlandse hotellerie ervaren. “Ik hoop dat deze barrières door interventies verminderen en dat er zo meer kansen voor vrouwen worden gecreëerd.”

Aanpak

Boom gaat in haar traject eerst de barrières in kaart brengen, op institutioneel, individueel, interactioneel en intersectioneel niveau. “Daarna ontwikkel ik samen met mijn drie industriepartners en andere belanghebbenden interventies, die we in de praktijk gaan testen. Als laatste wil ik de opgedane kennis meenemen naar het Nederlandse hotel onderwijs, en uitvinden wat wij als Nederlandse hotelscholen kunnen doen om onze studenten beter te ondersteunen.”

Waarom PD-traject

Boom speelde al langer met het idee van een promotietraject: “Mijn onderzoeksplan leent zich echter een heel stuk meer voor een PD traject dan voor een PhD traject. Het ontwikkelen van een portfolio ligt mij persoonlijk ook meer dan het schrijven van een eindscriptie of meerdere artikelen.”

Bereikt over vijf jaar

Boom hoopt dat ze over vijf jaar een mooi onderzoekstraject achter de rug heeft, waar de Nederlandse hotellerie en de aankomende generaties hotelmanagement studenten ook echt wat aan hebben en waar vrouwen minder barrières ervaren dan nu. “Daarnaast hoop ik mij zelf persoonlijk en professioneel ontwikkeld te hebben tot een niveau waar ik zelf tevreden mee ben.”

Nog leren

Volgens Boom is er nog heel veel dat ze wil en moet leren over de hotelindustrie, genderbarrières en het doen van onderzoek. “Daarnaast hoop ik veel te leren over het werken met verschillende stakeholders en het navigeren van een meerjarig onderzoekstraject.”

Hulp van PD-organisatie

“Persoonlijk denk ik dat de PD-organisatie mij kan helpen met het faciliteren van verbinding tussen alle PD kandidaten, omdat ik denk dat we veel van elkaars trajecten kunnen leren.”

Droom

Boom vertelt hoe haar droom in de loop van de tijd veranderde: “Als kind wilde ik altijd postbode worden. Vandaag de dag zou ik zeggen dat ik droom van een inclusieve en gelijkwaardige samenleving.”

Spannend

Boom legt uit waarom ze het PD-traject spannend vindt: “Omdat het met redelijk wat logistieke uitdagingen komt betreft het moederschap en vier dagen werken. Natuurlijk hartstikke gerelateerd aan mijn PD-onderwerp. Ik ben gelukkig gezegend met een fantastisch vangnet, waardoor ik het traject met zekerheid aan kan gaan.”

Relevante links

Werkveldpartners
Lectoren
Nadere informatie
Samantha Boom
Samantha Boom

PD-Traject

Leisure, Tourism and Hospitality
Gender barriers; Is the Dutch hospitality industry inhospitable towards its women employees?
Breda University of Applied Sciences