MENU
×
PROFESSIONAL
DOCTORATE

Roos Gerritsma

Leisure, Tourism and Hospitality

Professionele achtergrond

In 1999 studeerde Roos Gerritsma af als Stadssociologe aan de Universiteit van Amsterdam op het onderzoek ‘Aantrekkelijk Amsterdam – Amsterdammers en hun attitude jegens toerisme en toeristen’. “Stedelijk toerisme was destijds een nieuw fenomeen, een weekendje naar Praag of Rome werd populair. Binnen de vakgroep waren we benieuwd wat dit voor impact had op het alledaagse leven voor Amsterdammers.”

Sinds 2000 werkt Gerritsma aan de Hogeschool Inholland: “Daar kon ik, samen met collega’s, het onderzoek een paar keer herhalen via afstudeerstudenten. Zo’n twintig jaar lang werkte ik als docent én onderzoeker; de laatste vijf jaar maak ik geen onderdeel meer uit van een docententeam, maar ben ik volledig werkzaam als onderzoeker binnen het Kenniscentrum Creative Business. Ik werk als associate lector van het Kenniscentrum CB en lab lead van het Urban Leisure & Tourism Lab in Amsterdam.

Onderwerp

Het onderwerp van Gerritsma is stedelijke vormen van regeneratief toerisme. Daarbij vraagt ze zich eerst af wat we eronder verstaan en vervolgens hoe we het kunnen inzetten ten behoeve van de lokale gemeenschap (community capacity building) via een lab setting (het Urban Leisure & Tourism Lab in Amsterdam). Vervolgens onderzoekt ze op welke wijze we de impact ervan kunnen aantonen. Gerritsma legt uit hoe de vraagarticulatie is gevormd: “Dit is gedaan in samenwerking met de Gemeente Amsterdam en de DMO amsterdam&partners. Het lokale netwerk bestaande uit bewoners (van expat tot actievoerder), ondernemers, beleidsmakers, bezoekers en onze labstudenten wordt hierbij betrokken, inclusief het besef van wat ten goede kan komen voor de lokale biodiversiteit.”

Persoonlijke motivatie

De persoonlijke motivatie van Gerritsma komt voor uit haar blijvende fascinatie hoe onze steden wereldwijd veranderen, mede door het toerisme en in brede zin: mobiliteit. “Ik stel me vragen als: hoe ziet de toekomst van de stad eruit wanneer steeds meer mensen er tijdelijk verblijven? Wat doet dat met de sociale cohesie, zeggenschap/agency en met het veranderende leisure-aanbod? Door me te richten op één stad, kom ik niet alleen veel te weten of die locatie, maar ook over zoveel andere steden om ons heen. Ik vind het stimulerend te weten dat met mij nog zoveel anderen zich bezighouden met vergelijkbare vragen en we hier gezamenlijk meer inzicht in proberen te krijgen.”

Probleem oplossen

Gerritsma hoopt samen met de betrokkenen meer te weten te komen over de hoe-vraag: “Hoe ontwerp je met elkaar een stad waarbij vormen van regeneratief toerisme kunnen werken als een strategie voor positieve verandering? Welke co-design vormen kunnen daarbij worden ingezet? Momenteel werk ik met anderen aan een interventie waarbij lokale verhalen, statushouders als nieuwe bewoners van Amsterdam Noord, tourguides en studenten samen gaan werken. Zou dit inderdaad een win-win ‘oplossing’ zijn? Ik hoop het over een paar jaar te kunnen vertellen.”

Aanpak

Gerritsma gaat het langs verschillende lijnen aanpakken: “Dat doe ik altijd in samenwerking met netwerken en gebaseerd op diverse tools/modellen/werkwijzen die we nu kennen. In de loop van de tijd leren we dan gezamenlijk wat wel of niet zo goed werkt en zal de aanpak mogelijk worden aangepast. Itereren of kort cyclisch onderzoek is daarbij van wezenlijk belang. Ook vormt reflectie daar een inherent onderdeel bij. Tevens betrek ik een groep van ‘critical friends’ uit de lokale, nationale en internationale (regeneratieve) toeristische wereld bij mijn PD.”

Waarom PD-traject

Gerritsma verwoordt duidelijk wat haar aanspreekt bij het PD-traject: “Bij een PhD had ik altijd het gevoel: hoe ga ik dat nou ‘erbij’ doen naast mijn werk? Toen ik las over het PD-traject had ik voor het eerst het idee: ja, dat is nu precies wat ik zoek. Bij een PD breng ik mijn professionele ervaring en kennis in én kan ik er ontwerp-onderzoek naar doen.”

Bereikt over vijf jaar

In het geval van Gerritsma is dit zes jaar, omdat ze deeltijd werkt. “Ik hoop dat we diverse vormen van regeneratief toerisme in Amsterdam Noord hebben geïnitieerd, met de impact die we daarbij beoogden. Als het goed is heb ik tegen die tijd naast praktische interventies, ook twee papers geschreven, onder andere over wat stedelijk regeneratief toerisme is en hoe je dat van de grond krijgt. Daarbij hoop ik dat het Urban Leisure & Tourism Lab nóg meer ingebed is geraakt in Amsterdam en betekenisvol is voor vergelijkbare steden/netwerken in binnen-en buitenland.”

Nog leren

Gerritsma is duidelijk over wat ze tijdens het PD-traject nog wil leren: “Ik wil leren hoe je als onderzoeker via participatief actiegericht onderzoek dergelijke interventies initieert, begeleidt en daarop reflecteert.”

Droom

Gerritsma heeft niet echt een droom: “Ik probeer vooral meer met twee benen op de grond te blijven en iets minder te dromen. Er is namelijk nog veel te bereiken en te doorbreken als het gaat over issues als inclusiviteit, participatie, klimaatverandering en lokaal toerisme.”

Spannend

Gerritsma vindt de input en steun van anderen belangrijk. “Eerlijk gezegd ben ik blij dat ik nu bijna 25 jaar werkzaam ben en ervaren heb dat ik in situaties waarbij ik iets spannend vind (bijvoorbeeld ‘hoe pak ik dat aan?’) kan rekenen op input en steun van anderen. Op dit moment heb ik vooral veel zin om te beginnen en gezamenlijk op pad te gaan.”

Relevante links

Werkveldpartners
Lectoren
  • Ko Koens, professor New Urban Tourism bij Hogeschool Inholland
  • Karoline Wiegerink, professor City Hospitality & City Marketing bij Hotelschool The Hague
Nadere informatie
Roos Gerritsma
Roos Gerritsma

PD-Traject

Leisure, Tourism and Hospitality
Regenerative urban tourism principles and practices as possible pathways for community capacity-building
Hogeschool inholland