MENU
×
PROFESSIONAL
DOCTORATE

Stefan Schäfer

Breaking Apart Together: Performing speculative design with dying mountains and glaciers

Kunst + Creatief

Professionele achtergrond (werk, studie)

S†ëfan Schäfer studeerde in 2009 als design onderzoeker af in grafisch ontwerpen (BA) op ArtEZ in Arnhem. Van 2010-2012 volgde hij de MA opleiding Design op het Sandberg Instituut in Amsterdam. Schäfer begon daarna zijn eigen design research studio in Amsterdam. Daarbij focuste hij op interdisciplinaire samenwerkingen.Voorbeelden zijn de twitter-based grindcore band twittercore in samenwerking met componist Christoph Scherbaum, het collectief digital death drive in samenwerking met Dr. Emily West en diverse projecten met kunstenares Jasmijn Visser. De werken resulteren in allerlei diverse media, methodes en concepten. Van 2013-2021 gaf Schäfer les op de HKU School of media, design department. Sinds 2017 geeft hij les op de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten.

Onderwerp

Schäfer onderzoekt vanuit verschillende perspectieven, wat het sterven en de dood van bergen en gletsjers kunnen betekenen, wat er voor bijbehorende rituelen uit voort kunnen komen wat betreft de omgang met de (aankomende) dood en wat dit kan betekenen in relatie tot de klimaatcrisis). Het onderzoek richt zich op de locaties Hochvogel berg (Oostenrijk/Duitsland), Ok-berg (IJsland) en de Tirol regio (Oostenrijk, Italië) met als doel op een poëtische, in design gewortelde en performatieve manier bij te dragen aan wetenschappelijke kennis.

Persoonlijke motivatie

Schäfer was als kind al gefascineerd door bergen. Ze waren voor hem alomtegenwoordig. Naarmate hij steeds meer over de ‘dood’ van bergen en gletsjers hoorde (in relatie tot de klimaatcrisis), werd hij nieuwsgierig wat dit zou betekenen, en wie dat bepaalt, vanuit welk perspectief? Sinds het begin van zijn PD-traject is er ook een urgentie bijgekomen: zowel de die steeds meer opkomende mijn-projecten als de (wintersport)industrie hebben directe impact op de bergen en de omgeving.

Probleem oplossen

Door zijn onderzoek faciliteert Schäfer aanleidingen tot multifocale uitwisseling en discussies. Deze kunnen tot acties voeren die hij zelf niet kan bedenken, omdat hij zichzelf niet ziet als een probleemoplosser.

Waarom PD-traject

Schäfer ziet PD-traject als aanvulling voor het onderzoek vanuit zijn eigen praktijk. Zo kan hij nieuwe kennisopbrengen. Het PD-traject biedt hem enerzijds veel vrijheid en ruimte voor interpretatie van aanpakken maar levert anderzijds ook best een verantwoordelijkheid op omdat hij door deelname het PD-traject vanaf het begin mede vormgeeft. 

Bereikt over vijf jaar

Schäfer hoopt dat hij over vijf jaar veranderende perspectieven kan bieden die (de Westerse definitie van) de mens niet centraal stellen. “Ik hoop dat begrippen als ‘more than human’ of ‘other than human’ zonder ‘human’ als enig terugkomend element kunnen ontstaan. Wie bepaalt wat/wie ‘human’ is. Er zijn ‘human beings’ maar er kunnen net zo goed ‘mountain beings’, ‘glacier beings’ zijn, of ‘… persons’. Ik hoop dat een begrip als gletsjer of steen straks een officiële samenwerkingspartner is die ook zo genoemd mag worden. Ik gebruik bijvoorbeeld ‘Hochvogel and S†ëfan Schäfer’ voor onderdelen in mijn onderzoek over de Hochvogel-berg.

Nog leren

Schäfer weet wat hij nog moet leren: “Door nieuwe disciplines en nieuw perspectieven die erbij gekomen zijn moet ik nog kijken hoe ik dat kan samenvoegen met wat ik al weet en ken. Zo hoop ik in samenwerking met bergen en gletsjers tot mijn eigen (visueel) vocabulaire te komen en dat voor anderen toegankelijk te maken.”

Hulp van PD-organisatie

Schäfer geeft aan wat hij van de PD-organisatie zou willen: “Het samenvoegen van diverse disciplines en lectoraten binnen Nederland. En waarde geven aan practice-based onderzoek dat binnen en buiten de academies zijn plek(ken) kan vinden. De cursussen en het curriculum dat voor ons als PD-peergroep zijn opgericht helpen en de uitwisseling onderling binnen deze groep. De PD-taskforce doet ondertussen geweldig werk door ons een balans tussen structuur en flexibiliteit en vrijheid voor eigen invulling te bieden.”

Spannend

Schäfer kan goed aangeven wat hij nog spannend vindt: “Mezelf positioneren tussen en in nieuwe disciplines en perspectieven.”

Relevante links

Werkveldpartners
  • Jasmijn Visser, kunstenares en IDK doctoral candidate aan het Rachel Carson Center for Environment and Society, Ludwig-Maximilians Universität München.
  • Amanda Piña, kunstenares, o.a. oprichter van School of Mountains and Water. Haar werk gaat over dekolonialisatie van kunst en Endangered Human Movement Practices.
Lectoren
  • Dr. Laura Cull Ó Maoilearca, researcher, performance philosopher, lector en head van DAS Research, Lectoraat van de Academie voor Theater en Dans, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK).
  • Hester Dibbits, historicaa, ethnograaf, lector Cultureel Erfgoed Reinhardt Academie, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK).
Nadere informatie
Stefan Schäfer
Stefan Schäfer

PD-Traject

Kunst + Creatief
Breaking Apart Together: Performing speculative design with dying mountains and glaciers
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten