MENU
×
PROFESSIONAL
DOCTORATE

Gerlinde Oversluizen

Digital twins ter ondersteuning van de planning & besturing van discrete productieprocessen

Techniek & Digitalisering

Professionele achtergrond (werk, studie)

Gerlinde Oversluizen is van huis uit technische natuurkundige met meet- en regeltechniek als specialisatie. Na haar studie werkte ze ongeveer vijftien jaar in het bedrijfsleven met name in de IT. In 2008 maakte ze de overstap naar het HBO. “Ik wilde meer focus op de inhoud en minder op projectmanagement. Bij het lectoraat Lean van de HAN heb ik dat gevonden. Hier werk ik aan onderzoeksprojecten in en samen met bedrijven. Deze projecten zijn altijd gericht op het verberteren van productieprocessen én de planning en besturing hiervan.”

Onderwerp

Oversluizen onderzoekt hoe digital twins ingezet kunnen worden ter ondersteuning van de productieplanning en -besturing om klantvraag tijdig te kunnen beantwoorden. “Productieplanning en -besturing worden steeds complexer. Enerzijds wordt dit veroorzaakt door meer klantspecifieke vraag én volumefluctuaties. Anderzijds kampen productiesystemen met beperkingen. Het reactievermogen richting de klant is dan ook onvoldoende. Hierdoor worstelen productiebedrijven met hun leverbetrouwbaarheid. Digital twins helpen om de planning en besturing meer (real-time)data gedreven te maken, waardoor het reactievermogen verbeterd.”

Persoonlijke motivatie

Oversluizen vertelt over haar persoonlijke motivatie: “Het PD-traject geeft mij de mogelijkheid om als onderzoeker verder te groeien én deze groei te delen met mijn omgeving; bedrijven, studenten en onderzoekers. De afgelopen jaren richt mijn onderzoek zich op de toepassing van digital twinning in maakbedrijven. Hierin komen mijn kennis, ervaring en interesse vanuit het bedrijfsleven (1992-2008) en als onderzoeker (2008 – heden) samen.”

Probleem oplossen

Oversluizen licht het probleem dat ze wil oplossen toe: “Het lectoraat Lean van de HAN richt zich al verschillende jaren op smart Lean manufacturing. Dit is ingegeven door de vraag die wij bij ons partnernetwerk ervaren. In dit netwerk zien we dat het data-driven ondersteunen van het verbeteren en uitvoeren van productieprocessen steeds belangrijker wordt. Digital twinning is een technologie die invulling geeft aan dit data-driven aspect. Dit PD-traject draagt bij aan deze data-driven ambitie van bedrijven en ondersteunt zo de transitie van hun fysieke productiesystemen naar cyber-physical productiesystemen.”

Aanpak

Oversluizen doet haar onderzoek in samenwerking met MCB en Verheij Metaal. Bij deze bedrijven zal ze ook een dag per week bezig zijn. “Het eerste jaar richt ik mij vooral op het operationaliseren van het praktijkvraagstuk en het voorbereiden van de interventies bij de bedrijven. De jaren daarna zullen iteratief interventies worden uitgevoerd. De opgedane kennis hieruit is input voor een praktijkhandboek dat bedrijven ondersteunt bij het introduceren van digital twinning in hun eigen productieproces.”

Waarom PD-traject

Oversluizen legt uit waarom ze voor een PD-traject heeft gekozen: “Vanaf het begin van mijn lerende leven focust mijn interesse zich op de toepassing van de wetenschap in de praktijk. Zo koos ik na mijn VWO voor de HTS in plaats voor het WO omdat ik de toepassing juist interessant vond. Om vervolgens na de HTS verder te studeren aan de UT, omdat ze me nog lang niet alles verteld hadden. Verdieping past bij mij. Dit zou de basis kunnen zijn voor een PhD-traject. De verdieping gaat bij mij zoals hiervoor geschetst echter altijd over de toepassing. Een PD-traject past hier beter bij.”

Bereikt over vijf jaar

Oversluizen heeft een duidelijke ambitie: “Ik wil een gevalideerd praktijkboek opgeleverd hebben dat discrete productiebedrijven handvatten biedt bij de introductie van digital twinning in hun productieplanning en -besturing zodat ze adequater kunnen reageren op de wisselende klantvraag.”

Nog leren

Oversluizen weet wat ze nog moet leren: “Praktijkgericht onderzoek waarin je zelf participeert in het onderzoek op een zodanige manier uitvoeren dat je ook generieke kennis kunt genereren die ook een bijdrage levert voor andere bedrijven.”

Hulp van PD-organisatie

Oversluizen wijst erop dat het PD-traject een pilot-traject is, waarbij nog niet alles in beton gegoten is. “Dit vraagt een open, flexibele houding van zowel de PD-kandidaten als de PD-organisatie. Het zou mooi zijn als vanuit deze pilot een goed en werkbaar PD-proces wordt vormgegeven.”

Droom

Oversluizen heeft een duidelijke droom: “Leren om op een gedegen en waarde toevoegde manier onderzoek te doen waarbij ook collega's en bedrijven mee worden genomen.”

Spannend

Oversluizen vindt van alles nog spannend. “Maar ik hanteer daarbij het motto ‘Jump in and get it over’. Ik heb er vooral erg veel zin.”

Relevante links

Werkveldpartners
Lectoren
Nadere informatie
Gerlinde Oversluizen
Gerlinde Oversluizen

PD-Traject

Techniek & Digitalisering
Digital twins ter ondersteuning van de planning & besturing van discrete productieprocessen
HAN Uas