MENU
×
PROFESSIONAL
DOCTORATE

Best practices for the design and verification of coastal protection works

Maritiem

Met de stijging van de zeespiegel is er een behoefte aan kustverdediging. Het ontwerp en de verificatie hiervan is cruciaal. Ontwerptekeningen met maatvoering en toleranties zijn de basis van de constructie. Gedurende de constructie en uiteindelijke verificatie wordt er gemeten. De meetmethoden hebben een impact op het constructieproces en kunnen leiden tot contractuele discussies indien niet goed georganiseerd.

Dit onderzoek heeft als doelstelling om de definitie en verificatie van het ontwerp te verbeteren. Daarmee beoogt het potentiële claims en de hoeveelheid contractuele discussies te verminderen, de veiligheid te verhogen en de concurrentiepositie van de waterbouw te versterken.

Relevante links

https://www.nhlstenden.com/onderzoek/huibert-jan-lekkerkerk
http://www.hydrografie.info/
Huibert-Jan Lekkerkerk
Huibert-Jan Lekkerkerk
NHL Stenden Hogeschool